Pozycje Dziennika Urzędowego z roku 2012:
Pozycja Tytul Wydający Czas publikacji
1. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
2. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
3. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
4. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
5. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
6. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
7. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
8. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
9. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
10. Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
11. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
12. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
13. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
14. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
15. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
16. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
17. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
18. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
19. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
20. Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
21. Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
22. Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
23. Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
24. Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
25. Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
26. Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
27. Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
28. Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
29. Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
30. Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
31. Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
32. Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
33. Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
34. Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
35. Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
36. Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
37. Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
38. Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
39. Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
40. Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
41. Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
42. Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
43. Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
44. Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
45. Minister Obrony Narodowej 2012.02.23
46. Minister Obrony Narodowej 2012.02.23
47. Minister Obrony Narodowej 2012.02.23
48. Minister Obrony Narodowej 2012.02.23
49. Minister Obrony Narodowej 2012.02.23
50. Minister Obrony Narodowej 2012.02.23
51. Minister Obrony Narodowej 2012.02.23
52. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
53. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
54. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
55. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
56. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
57. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
58. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
59. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
60. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
61. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
62. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
63. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
64. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
65. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
66. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
67. Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
68. Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
69. Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
70. Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
71. Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
72. Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
73. Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
74. Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
75. Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
76. Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
77. Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
78. Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
79. Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
80. Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
81. Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
82. Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
83. Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
84. Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
85. Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
86. Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
87. Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
88. Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
89. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
90. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
91. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
92. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
93. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
94. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
95. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
96. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
97. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
98. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
99. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
100. Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
101. Minister Obrony Narodowej 2012.03.14
102. Minister Obrony Narodowej 2012.03.14
103. Minister Obrony Narodowej 2012.03.23
104. Minister Obrony Narodowej 2012.03.23
105. Minister Obrony Narodowej 2012.03.23
106. Minister Obrony Narodowej 2012.03.26
107. Minister Obrony Narodowej 2012.03.29
108. Minister Obrony Narodowej 2012.03.29
109. Minister Obrony Narodowej 2012.03.29
110. Minister Obrony Narodowej 2012.03.30
111. Minister Obrony Narodowej 2012.04.03
112. Minister Obrony Narodowej 2012.04.03
113. Minister Obrony Narodowej 2012.04.03
114. Minister Obrony Narodowej 2012.04.03
115. Minister Obrony Narodowej 2012.04.03
116. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
117. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
118. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
119. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
120. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
121. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
122. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
123. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
124. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
125. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
126. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
127. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
128. Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
129. Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
130. Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
131. Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
132. Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
133. Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
134. Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
135. Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
136. Minister Obrony Narodowej 2012.04.12
137. Minister Obrony Narodowej 2012.04.12
138. Minister Obrony Narodowej 2012.04.16
139. Minister Obrony Narodowej 2012.04.18
140. Minister Obrony Narodowej 2012.04.18
141. Minister Obrony Narodowej 2012.04.18
142. Minister Obrony Narodowej 2012.04.18
143. Minister Obrony Narodowej 2012.04.18
144. Minister Obrony Narodowej 2012.04.19
145. Minister Obrony Narodowej 2012.04.20
146. Minister Obrony Narodowej 2012.04.20
147. Minister Obrony Narodowej 2012.04.20
148. Minister Obrony Narodowej 2012.04.25
149. Minister Obrony Narodowej 2012.04.25
150. Minister Obrony Narodowej 2012.04.25
151. Minister Obrony Narodowej 2012.04.26
152. Minister Obrony Narodowej 2012.04.26
153. Minister Obrony Narodowej 2012.04.26
154. Minister Obrony Narodowej 2012.04.26
155. Minister Obrony Narodowej 2012.04.26
156. Minister Obrony Narodowej 2012.04.26
157. Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
158. Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
159. Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
160. Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
161. Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
162. Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
163. Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
164. Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
165. Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
166. Minister Obrony Narodowej 2012.05.04
167. Minister Obrony Narodowej 2012.05.04
168. Minister Obrony Narodowej 2012.05.08
169. Minister Obrony Narodowej 2012.05.08
170. Minister Obrony Narodowej 2012.05.10
171. Minister Obrony Narodowej 2012.05.11
172. Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
173. Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
174. Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
175. Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
176. Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
177. Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
178. Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
179. Minister Obrony Narodowej 2012.05.17
180. Minister Obrony Narodowej 2012.05.17
181. Minister Obrony Narodowej 2012.05.21
182. Minister Obrony Narodowej 2012.05.21
183. Minister Obrony Narodowej 2012.05.21
184. Minister Obrony Narodowej 2012.05.23
185. Minister Obrony Narodowej 2012.05.24
186. Minister Obrony Narodowej 2012.05.24
187. Minister Obrony Narodowej 2012.05.24
188. Minister Obrony Narodowej 2012.05.24
189. Minister Obrony Narodowej 2012.05.28
190. Minister Obrony Narodowej 2012.05.28
191. Minister Obrony Narodowej 2012.05.28
192. Minister Obrony Narodowej 2012.05.29
193. Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
194. Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
195. Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
196. Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
197. Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
198. Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
199. Minister Obrony Narodowej 2012.06.01
200. Szef Służby Wywiadu Wojskowego 2012.06.04
201. Minister Obrony Narodowej 2012.06.04
203. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
204. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
205. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
206. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
207. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
208. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
209. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
210. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
211. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
212. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
213. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
214. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
215. Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
216. Minister Obrony Narodowej 2012.06.12
217. Minister Obrony Narodowej 2012.06.12
218. Minister Obrony Narodowej 2012.06.12
219. Minister Obrony Narodowej 2012.06.14
220. Minister Obrony Narodowej 2012.06.14
221. Minister Obrony Narodowej 2012.06.15
222. Minister Obrony Narodowej 2012.06.15
223. Minister Obrony Narodowej 2012.06.15
224. Minister Obrony Narodowej 2012.06.18
225. Minister Obrony Narodowej 2012.06.22
226. Minister Obrony Narodowej 2012.06.22
227. Minister Obrony Narodowej 2012.06.22
228. Minister Obrony Narodowej 2012.06.22
229. Minister Obrony Narodowej 2012.06.22
230. Minister Obrony Narodowej 2012.06.22
231. Minister Obrony Narodowej 2012.06.25
232. Minister Obrony Narodowej 2012.06.25
233. Minister Obrony Narodowej 2012.06.25
234. Minister Obrony Narodowej 2012.06.25
235. Minister Obrony Narodowej 2012.06.28
236. Minister Obrony Narodowej 2012.06.28
237. Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
238. Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
239. Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
240. Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
241. Minister Obrony Narodowej 2012.07.03
242. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
243. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
244. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
245. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
246. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
247. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
248. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
249. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
250. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
251. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
252. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
253. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
254. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
255. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
256. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
257. Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
258. Minister Obrony Narodowej 2012.07.05
259. Minister Obrony Narodowej 2012.07.05
260. Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
261. Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
262. Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
263. Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
264. Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
265. Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
266. Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
267. Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
268. Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
269. Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
270. Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
271. Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
272. Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
273. Minister Obrony Narodowej 2012.07.13
274. Minister Obrony Narodowej 2012.07.16
275. Minister Obrony Narodowej 2012.07.16
276. Minister Obrony Narodowej 2012.07.19
277. Minister Obrony Narodowej 2012.07.19
278. Minister Obrony Narodowej 2012.07.19
279. Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
280. Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
281. Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
282. Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
283. Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
284. Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
285. Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
286. Minister Obrony Narodowej 2012.07.25
287. Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
288. Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
289. Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
290. Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
291. Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
292. Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
293. Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
294. Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
295. Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
296. Minister Obrony Narodowej 2012.08.01
297. Minister Obrony Narodowej 2012.08.01
298. Minister Obrony Narodowej 2012.08.01
299. Minister Obrony Narodowej 2012.08.02
300. Minister Obrony Narodowej 2012.08.02
301. Minister Obrony Narodowej 2012.08.02
302. Minister Obrony Narodowej 2012.08.02
303. Minister Obrony Narodowej 2012.08.02
304. Minister Obrony Narodowej 2012.08.03
305. Minister Obrony Narodowej 2012.08.06
306. Minister Obrony Narodowej 2012.08.06
307. Minister Obrony Narodowej 2012.08.06
308. Minister Obrony Narodowej 2012.08.06
309. Minister Obrony Narodowej 2012.08.07
310. Minister Obrony Narodowej 2012.08.07
311. Minister Obrony Narodowej 2012.08.07
312. Minister Obrony Narodowej 2012.08.16
313. Minister Obrony Narodowej 2012.08.24
314. Minister Obrony Narodowej 2012.08.24
315. Minister Obrony Narodowej 2012.08.24
316. Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
317. Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
318. Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
319. Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
320. Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
321. Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
322. Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
323. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
324. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
325. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
326. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
327. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
328. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
329. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
330. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
331. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
332. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
333. Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
334. Minister Obrony Narodowej 2012.08.30
335. Minister Obrony Narodowej 2012.08.30
336. Minister Obrony Narodowej 2012.08.30
337. Minister Obrony Narodowej 2012.08.30
338. Minister Obrony Narodowej 2012.09.03
339. Minister Obrony Narodowej 2012.09.03
340. Minister Obrony Narodowej 2012.09.05
341. Minister Obrony Narodowej 2012.09.05
342. Minister Obrony Narodowej 2012.09.05
343. Minister Obrony Narodowej 2012.09.05
344. Minister Obrony Narodowej 2012.09.05
345. Minister Obrony Narodowej 2012.09.07
346. Minister Obrony Narodowej 2012.09.11
347. Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
348. Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
349. Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
350. Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
351. Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
352. Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
353. Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
354. Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
355. Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
356. Minister Obrony Narodowej 2012.09.14
357. Minister Obrony Narodowej 2012.09.14
358. Minister Obrony Narodowej 2012.09.14
359. Minister Obrony Narodowej 2012.09.18
360. Minister Obrony Narodowej 2012.09.21
361. Minister Obrony Narodowej 2012.09.21
362. Minister Obrony Narodowej 2012.09.21
363. Minister Obrony Narodowej 2012.09.21
364. Minister Obrony Narodowej 2012.09.26
365. Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
366. Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
367. Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
368. Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
369. Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
370. Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
371. Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
372. Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
373. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
374. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
375. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
376. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
377. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
378. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
379. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
380. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
381. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
382. Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
383. Minister Obrony Narodowej 2012.10.04
384. Minister Obrony Narodowej 2012.10.08
385. Minister Obrony Narodowej 2012.10.08
386. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
387. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
388. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
389. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
390. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
391. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
392. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
393. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
394. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
395. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
396. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
397. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
398. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
399. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
400. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
401. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
402. Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
403. Minister Obrony Narodowej 2012.10.19
404. Minister Obrony Narodowej 2012.10.22
405. Minister Obrony Narodowej 2012.10.22
406. Minister Obrony Narodowej 2012.10.23
407. Minister Obrony Narodowej 2012.10.23
408. Minister Obrony Narodowej 2012.10.23
409. Minister Obrony Narodowej 2012.10.23
410. Minister Obrony Narodowej 2012.10.23
411. Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
412. Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
413. Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
414. Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
415. Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
416. Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
417. Minister Obrony Narodowej 2012.11.06
418. Minister Obrony Narodowej 2012.11.06
419. Minister Obrony Narodowej 2012.11.07
420. Minister Obrony Narodowej 2012.11.07
421. Minister Obrony Narodowej 2012.11.07
422. Minister Obrony Narodowej 2012.11.07
423. Minister Obrony Narodowej 2012.11.12
424. Minister Obrony Narodowej 2012.11.12
425. Minister Obrony Narodowej 2012.11.19
426. Minister Obrony Narodowej 2012.11.19
427. Minister Obrony Narodowej 2012.11.19
428. Minister Obrony Narodowej 2012.11.21
429. Minister Obrony Narodowej 2012.11.21
430. Minister Obrony Narodowej 2012.11.21
431. Minister Obrony Narodowej 2012.11.21
432. Minister Obrony Narodowej 2012.11.21
433. Minister Obrony Narodowej 2012.11.26
434. Minister Obrony Narodowej 2012.11.26
435. Minister Obrony Narodowej 2012.11.26
436. Minister Obrony Narodowej 2012.11.26
437. Minister Obrony Narodowej 2012.11.28
438. Minister Obrony Narodowej 2012.11.28
439. Minister Obrony Narodowej 2012.11.28
440. Minister Obrony Narodowej 2012.11.28
441. Minister Obrony Narodowej 2012.11.30
442. Minister Obrony Narodowej 2012.11.30
443. Minister Obrony Narodowej 2012.12.07
444. Minister Obrony Narodowej 2012.12.07
445. Minister Obrony Narodowej 2012.12.11
446. Minister Obrony Narodowej 2012.12.11
447. Minister Obrony Narodowej 2012.12.13
448. Minister Obrony Narodowej 2012.12.13
449. Minister Obrony Narodowej 2012.12.13
450. Minister Obrony Narodowej 2012.12.13
451. Minister Obrony Narodowej 2012.12.17
452. Minister Obrony Narodowej 2012.12.19
453. Minister Obrony Narodowej 2012.12.19
454. Minister Obrony Narodowej 2012.12.19
455. Minister Obrony Narodowej 2012.12.19
456. Minister Obrony Narodowej 2012.12.20
457. Minister Obrony Narodowej 2012.12.27
458. Minister Obrony Narodowej 2012.12.27
459. Minister Obrony Narodowej 2012.12.27
460. Minister Obrony Narodowej 2012.12.27
461. Minister Obrony Narodowej 2012.12.28
462. Minister Obrony Narodowej 2012.12.28
463. Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
464. Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
465. Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
466. Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
467. Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
468. Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
469. Minister Obrony Narodowej 2012.12.31