Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
99.
Zarządzenie Nr 9/MON z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statutu 6 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
Minister Obrony Narodowej 2022.06.13
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2022.06.13 11:29
Treść aktu: