Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
95.
Zarządzenie Nr 14/MON z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2020.06.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.06.10 07:55
Treść aktu: