Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
94.
Zarządzenie Nr 13/MON z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.07.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.07.16 13:43
Treść aktu: