Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
93.
Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
Minister Obrony Narodowej 2018.07.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.07.16 13:29
Treść aktu: