Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
92.
Zarządzenie Nr 17/MON z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej "CePeLek" Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2016.05.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.05.10 10:04
Treść aktu: