Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
90.
Zarządzenie Nr 13/MON z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektoratu Uzbrojenia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy ramowej w zakresie świadczenia usług celno-spedycyjnych na rzecz określonych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.05.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.05.28 08:58
Treść aktu: