Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Zarządzenie Nr 8/MON z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i likwidacji izb zatrzymań
Minister Obrony Narodowej 2013.04.09
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.04.09 12:13
Treść aktu: