Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
88.
Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.03.12 10:15
Treść aktu: