Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
88.
Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu
Minister Obrony Narodowej 2019.05.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.05.10 13:58
Treść aktu: