Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
88.
Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia kierowników jednostek budżetowych dysponentami środków budżetu państwa
Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.03.07 10:48
Treść aktu: