Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
87.
Zarządzenie Nr 9/MON z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "SpecLek" Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2017.04.26
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.04.26 10:34
Treść aktu: