Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
87.
Zarządzenie Nr 11/MON z dnia 5 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ststutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.03.07 10:36
Treść aktu: