Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
86.
Zarządzenie Nr 14/MON z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej
Minister Obrony Narodowej 2016.05.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.05.05 11:58
Treść aktu: