Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Zarządzenie Nr 48/MON z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Minister Obrony Narodowej 2021.03.23
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.03.23 09:29
Treść aktu: