Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Zarządzenie Nr 13/MON z dnia 5 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu ółnocnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.05.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.05.05 11:11
Treść aktu: