Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
84.
Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017
Minister Obrony Narodowej 2016.05.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.05.05 11:02
Treść aktu: