Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
84.
Zarządzenie 8/MON z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw otwartości danych
Minister Obrony Narodowej 2022.05.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2022.05.27 11:08
Treść aktu: