Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Zarządzenie Nr 46/MON z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2021.03.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.03.22 18:40
Treść aktu: