Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Zarządzenie Nr 11/MON z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych"
Minister Obrony Narodowej 2016.05.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.05.05 10:49
Treść aktu: