Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
81.
Zarządzenie Nr 44/MON z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2021.03.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.03.22 18:39
Treść aktu: