Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Zarządzenie Nr 43/MON z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2021.03.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.03.22 18:37
Treść aktu: