Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
8.
Zarządzenie Nr 1/MON z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu 109 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
Minister Obrony Narodowej 2013.01.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.01.14 09:20
Treść aktu: