Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
79.
Zarządzenie Nr 47/MON z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych, niż kancelaria tajna, komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w Służbie Wywiadu Wojskowego
Szef Służby Wywiadu Wojskowego 2013.03.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.03.27 10:45
Treść aktu: