Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
79.
Zarządzenie Nr 11/MON z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2018.06.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.06.18 11:54
Treść aktu: