Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
74.
Zarządzenie Nr 5/MON z dnia 20 marca 2013 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Wojsk Specjalnych
Minister Obrony Narodowej 2013.03.21
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.03.21 10:43
Treść aktu: