Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
74.
Zarządzenie Nr 37/MON z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu
Minister Obrony Narodowej 2021.03.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.03.22 18:32
Treść aktu: