Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
73.
Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siediby Dowództwa Marynarki Wojennej
Minister Obrony Narodowej 2013.03.21
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.03.21 10:42
Treść aktu: