Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
72.
Zarządzenie Nr 7/MON z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Minister Obrony Narodowej 2017.04.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.04.10 12:44
Treść aktu: