Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
71.
Zarządzenie Nr 9/MON z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2019.04.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.04.18 13:54
Treść aktu: