Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
70.
Zarządzenie Nr 7/MON z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.05.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2022.05.06 14:30
Treść aktu: