Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
70.
Zarządzenie Nr 33/MON z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Minister Obrony Narodowej 2021.03.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.03.22 18:30
Treść aktu: