Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
7.
Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opolu
Minister Obrony Narodowej 2021.01.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.01.27 13:21
Treść aktu: