Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
69.
Zarządzenie Nr 8/MON z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu
Minister Obrony Narodowej 2018.05.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.05.29 14:13
Treść aktu: