Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
69.
Zarządzenie Nr 6/MON z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie nadania Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.05.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2022.05.05 15:53
Treść aktu: