Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
69.
Zarządzenie Nr 11/MON z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia pionu operacyjno-rozpoznawczego w Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2020.04.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.04.22 08:42
Treść aktu: