Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
68.
Zarządzenie Nr 10/MON z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.04.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.04.22 07:53
Treść aktu: