Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
64.
Zarządzenie Nr 5/MON z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Minister Obrony Narodowej 2015.03.09
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.03.09 11:16
Treść aktu: