Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
62.
Zarządzenie Nr 6/MON z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Poliklinika Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2017.03.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.03.27 10:52
Treść aktu: