Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
61.
Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Giżycku
Minister Obrony Narodowej 2015.03.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.03.05 11:56
Treść aktu: