Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
60.
Zarządzenie Nr 10/MON z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie nadania Oddziałowi Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i Mińsku Mazowieckim statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 11:33
Treść aktu: