Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
6.
Zarządzenie Nr 1/MON z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania
Minister Obrony Narodowej 2015.01.13
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.01.13 11:14
Treść aktu: