Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
6.
Zarządzenie Nr 1/MON z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.01.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.01.31 13:20
Treść aktu: