Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
6.
Zarządzenie Nr 1/MON z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu 115 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Helu
Minister Obrony Narodowej 2021.01.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.01.27 12:55
Treść aktu: