Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
59.
Zarządzenie Nr 9/MON z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
Minister Obrony Narodowej 2020.03.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.03.27 07:00
Treść aktu: