Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
58.
Zarządzenie Nr 5/MON z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.04.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2022.04.19 12:14
Treść aktu: