Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
57.
Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu 10. Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2015.03.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.03.03 11:24
Treść aktu: