Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
53.
Zarządzenie Nr 5/MON z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2017.03.13
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.03.13 10:47
Treść aktu: