Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
53.
Zarządzenie Nr 10/MON z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez Służbę Wywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2016.04.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.04.14 11:24
Treść aktu: