Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
51.
Zarządzenie Nr 7/MON z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.03.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.03.25 11:22
Treść aktu: